O nás...

Společnost Farma Oselce a.s. vznikla v roce 2013 změnou právní formy Zemědělského výrobního družstva Oselce. Jejím hlavním výrobním zaměřením je zemědělská prvovýroba. Hospodaří v jižním cípu Plzeňského kraje na výměře 930 ha zemědělské půdy.

Z této výměry činí zhruba 446 ha orná půda a 484 ha louky a pastviny.

V oblasti rostlinné výroby se společnost zaměřuje na pěstování obilovin, řepky a krmných plodin, zejména kukuřice. Na omezené výměře také pěstování konzumních brambor. Nosnou plodinou je ozimá pšenice a řepka. V menší míře je pěstován oves, ozimý a jarní ječmen.

V živočišné výrobě se společnost zaměřuje na chov krav bez tržní produkce mléka s uzavřeným obratem stáda. Základem pro chov je stádo českého červenostrakatého skotu. Chov je realizován přirozenou plemenitbou s využitím býků plemene Aberdeen Angus. Narozené jalovičky jsou z větší části použity na obnovu stáda a případný prodej, býčci jsou vykrmováni ve vlastní výkrmně. V uplynulém roce zahájila společnost výkrm a prodej kvalitní „české husy“.

 

(c) Farma Oselce 2013                                                                                                                                       Veškerá práva vyhrazena